nizozemsko-historie
Zdroj: www.freedigitalphotos.net.

Území, na němž se rozkládá dnešní Nizozemsko, bylo v období starověku obsazeno keltskými a germánskými kmeny, které spolu bojovaly. Později se území rozdělilo do několika knížectví a koncem 15. století jej ovládli Habsburkové. V roce 1581 vznikly Spojené provincie nizozemské, které na tomto území existovaly až do roku 1795, kdy se jich zmocnila vojska Francie a vyhlásila Batávskou republiku. Roku 1815 pak bylo založeno Spojené království nizozemské, do něhož patřilo i území dnešní Belgie. Později pak Nizozemsko vyhlásilo neutralitu, kterou si zachovalo i po první světové válce.

Během druhé světové války bylo Nizozemsko obsazeno německou armádou a po ní pak přišlo o většinu svých kolonií (dnes už mu zůstalo jen posledních šest karibských ostrovů). Současné Nizozemsko je stále konstituční monarchií, ovšem s klasickou parlamentní demokracií. Země je známá tím, že je hodně liberální, ať už jde o postoje k eutanazii, lehkým drogám nebo prostituci. V čele dnešního Nizozemska je od roku 2013 král Vilém Alexandr, který na trůnu nahradil svoji matku královnu Beatrix (vládla od roku 1980).


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup