irsko-dejiny
Zdroj: www.freedigitalphotos.net.

První lidé začali území dnešního Irska osidlovat v šestém tisíciletí př.n.l. O něco později se na tomto území začalo i se zemědělstvím a v době bronzové pak i s těžbou zlata a mědi, jež se vyvážely do ostatních evropských zemí. Během doby železné pak toto území osídlili Keltové, kteří sem přišli z Evropy. Za jejich vlády byla země rozdělena na více než stovku malých království a několik provincií – v každé z nich pak vládl jiný panovník.

V pátém století po Kristu pak do Irska přišlo křesťanství a jedním z jeho významných představitelů byl svatý Patrik, jehož svátek Irové slaví 17.března. Během osmého až desátého století pak země čelila nájezdům Vikingů, kteří roku 841 založili Dublin, jenž se později stal hlavním městem Irska. Později ale vliv Vikingů oslabil a ve 12. století do země přišli Normané.

Velké změny nastaly v 16.století, kdy se Irsko ocitlo pod anglickou nadvládou, samostatnosti se země dočkala až roku 1782. V těžké situaci bylo Irsko v polovině 19.století, kdy zemi zachvátila vlna hladomorů a několik milionů obyvatel z ní emigrovalo.

Současné Irsko

V letech 1919 – 1922 proběhla válka o nezávislost a jejím výsledkem bylo založení samostatného státu pod názvem Irský svobodný stát. V roce 1949 se pak země přejmenovala na Irsko a stala se republikou, naopak Severní Irsko bylo zákonem potvrzeno jako součást Velké Británie.

Roku 1973 se Irsko po referendu přidalo k Evropskému společenství (které se později proměnilo na dnešní Evropskou unii). Kromě EU je Irsko členem OSN a OECD, naopak nepatří mezi členské země NATO. Od roku 2002 je v zemi zavedeno euro, v posledních letech se hodně zvedá irská ekonomika, která v současné době patří mezi ty nejsilnější na světě (díky rychlému růstu byla někdy označována jako keltský tygr).


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup