Flag_of_the_United_Kingdom.svgAnglie je jednou ze čtyř zemí, které patří do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Z těchto čtyř zemí je Anglie tou největší a jejími sousedními zeměmi jsou Skotsko a Wales. V Anglii žije více než 53 milionů obyvatel a úředním jazykem je zde angličtina. Co se týká státního zřízení, tak Anglie je konstituční monarchií, takže v jejím čele nestojí prezident, jako u většiny jiných států, ale britská královna Alžběta II. Velká Británie je členem Evropské unie už od roku 1973, ale měnu si Angličané zachovali vlastní – platí se zde stále librami. Pokud jde o náboženské vyznání, nadpoloviční většina obyvatel Anglie jsou křesťané, asi čtvrtina lidí je bez vyznání, cca 5 procent se hlásí k islámu a kolem jednoho procenta k hinduismu. Hlavním městem Anglie je Londýn.

Ostatní země Spojeného království

Kromě Anglie, která je nejvýznamnější součástí Velké Británie, patří do Spojeného království ještě tři další země – Skotsko, Wales a Severní Irsko.

Skotsko – země, která leží na sever od Anglie. Žije zde něco málo přes 5 milionů obyvatel, hlavním městem je Edinburgh a největším městem Skotska je Glasgow. Obyvatelstvo tvoří převážně Skotové, dále pak Angličané, Irové a Welšané. Stejně jako v Anglii, i zde se platí librami.

Wales – menší stát, ležící na západ od Anglie. Ve Walesu žijí cca 3 miliony lidí a hovoří se zde velštinou a angličtinou. Hlavním městem je Cardiff a měnou britská libra.

Severní Irsko – země ležící na irském ostrově, která sousedí s Irskou republikou, ale na rozdíl od ní je součástí Spojeného království. V Severním Irsku žije přibližně 1 750 tisíc obyvatel a hlavním městem je Belfast. Zatímco v Irsku převládají katolíci, v Severním Irsku mají převahu protestanti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup