sae-dějiny
Zdroj: www.freedigitalphotos.net.

Území, na kterém se dnešní Spojené arabské emiráty rozkládají, bylo poprvé osídleno už před sedmi tisíci lety. Během období starověku na něm vládli Peršané a samostatné emiráty vznikly až v 8. století, kdy na toto území pronikl islám. Mezi 16. až 19. stoletím o SAE usilovali také Britové, Portugalci a Osmanská říše. Část emirátů (především u pobřeží) byla v té době v moci pirátů, jejich nájezdy ale skončily roku 1892, kdy byla uzavřena dohoda mezi místními šejky a Velkou Británií. V první polovině 20. století se na území Spojených arabských emirátů obchodovalo především s perlami, v šedesátých letech se pak v Perském zálivu začala těžit ropa, což mělo velmi příznivý vliv na ekonomiku země.

Vznik Spojených arabských emirátů

Ke vzniku Spojených arabských emirátů došlo 2. prosince 1971, kdy ze země odešla poslední britská vojska. Byl tak založen nový federální stát, složený ze sedmi samostatných emirátů. Výjimkou byly pouze dvě země – Katar a Bahrajn se rozhodly nepřidat se ke Spojeným arabským emirátům a vytvořily si vlastní nezávislé státy. Po vytvoření nového státu se do čela Spojených arabských emirátů postavil šejk Zayed, který byl otcem dnešního prezidenta této země.

Dnešní Spojené arabské emiráty a jejich politický systém

Politické uspořádání Spojených arabských emirátů je zcela jiné než to naše a řídí se ústavou z roku 1971. V zemi neexistují žádné politické strany a nekonají se zde ani žádné volby. V čele SAE stojí prezident, který je volený Nejvyšší radou vládců (sedmičlenným orgánem, tvořeným vládci jednotlivých emirátů). Tato rada zároveň plní zákonodárnou roli, výkonnou funkci má vláda, kterou jmenuje prezident po doporučení od ministerského předsedy. Hlavní roli ve společnosti tak má především sedm vládnoucích rodin, jež stojí v čele jednotlivých emirátů.

Spojené arabské emiráty dnes patří mezi velmi úspěšné a bohaté země s rozvinutou ekonomikou a i přesto, že zde převažuje islám, jedná se o poměrně liberální a nábožensky tolerantní stát.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup