Coat_of_arms_of_Bulgaria.svgPrvními obyvateli Bulharska byli Thrákové, kteří zde žili už několik tisíc let př.nl. Od osmého století př.n.l. se tu začali usídlovat Řekové a později se zde vlády ujali Římané. Koncem pátého století n.l. začali na území dnešního Bulharska přicházet první Slované a roku 681 byl založen první bulharský stát. V devátém století pak země přijala křesťanství. Poté bylo Bulharsko součástí velké Byzantské říše, ale v roce 1185 se osamostatnilo. Na konci čtrnáctého století ale byla země začleněna do Osmanské říše, ve které zůstala skoro pět set let. V roce 1878 pak vzniklo samostatné Bulharské knížectví.

Za druhé světové války bylo Bulharsko zpočátku neutrální, poté se přidalo na stranu Německa a nakonec – po vstupu sovětské armády – skončilo na straně spojenců. V roce 1946 se v Bulharsku konalo velké referendum a na základě jeho výsledků bylo zrušeno carství a země se stala republikou. Až do roku 1989 zde ale vládli komunisté a normální demokratické poměry tu byly nastoleny (stejně jako u nás) až po roce 1989. Roku 2004 se Bulharsko stalo členem NATO a tři roky poté vstoupilo i do Evropské unie.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup