Japonsko je naprosto jedinečnou zemí, co se týká kultury, historie i architektury. Kromě toho, že v Japonsku ochutnáte opravdu skvělé jídlo a budete se kochat nádhernými zahradami, bude pro vás Japonsko nové svými zvyky a tradicemi. Co byste o Japonsku měli před jeho návštěvou vědět?

Pozdrav a odpověď „ne“

Japonci se nezdraví běžným podáním ruky jako Evropané. Při setkání se uklánění, přičemž délka a hloubka úklony je závislá na postavení. Od cizinců se však klanění většinou nevyžaduje. Zajímavé také je, že Japonci přímo neříkají na otázku „ne“. Podle zvyklostí není vhodné říkat „ne“. Mají dokonce 17 způsobů, jak říci zdvořile (skrytě) ne.

Spropitné a srkání

Japonci stolují většinou u nízkých stolů, a to vsedě. Jedí hůlkami a není žádným prohřeškem, pokud u stolu srkáte, mlaskáte či si dokonce krknete. Vše je totiž dovoleno a nejedná se o neuctivé chování. Tím, že se takto projevíte, dáváte vlastně najevo, že vám jídlo chutná. Co se týká spropitného, v Japonsku se nedává. Japonci jsou velmi hrdí a filozofie spropitného pro ně není přijatelná.

Obuv a smrkání

I když je krkání u stolu dovoleno, smrkání je zcela nepřípustné. Použít kapesník ve společnosti se považuje za neslušnost. Popotahovat sice můžete, ale smrkat ne. I z toho důvodu se můžete setkat v Japonsku s mnoha lidmi, které nosí přes ústa a nos roušku. Důležitou součástí etikety je také obuv. Při příchodu do domu či bytu si musíte sundat obuv. V některých případech si Japonci odkládají obuv i při vstupu do restaurace. Řiďte se vždy podle ostatních hostů. Sundávání bot při vstupu do místnosti je pro mnohé národy nemyslitelné. Myslete vždy na to, že jsou Japonci národem, který se drží svých tradic a je v jakési harmonii s přírodou.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup