turecko-historie
Zdroj: www.freedigitalphotos.net

Historie Turecka patří k těm nejzajímavějším a Turecko vždy patřilo mezi země, které měly ve světě velký význam. Souvisí to i s polohou této země, která leží na dvou kontinentech (Evropa a Asie). Poprvé bylo území, na němž dnešní Turecko leží, osídleno už 7 000 let př.nl. První významnou říši tu pak vybudovali Chetité (kolem roku 2000 př. Kr.). Později se zde usídlili Řekové, v dalších obdobích zde vládla Perská říše, Řím nebo Byzantská říše. Velký význam pak měla Osmanská říše, která ve své době patřila k nejmocnějším říším u Středozemního moře. Od roku 1453 až do roku 1922 byl jejím hlavním městem Istanbul. Roku 1923 došlo k jejímu zániku a vzniklo samostatné Turecko.

Turecko v posledním století

Samostatná Turecká republika byla oficiálně vyhlášena v roce 1923 a jejím prvním prezidentem se stal slavný válečný hrdina Atatűrk. Za jeho vlády došlo mimo jiné ke změně hlavního města a místo Istanbulu se jím stala Ankara. Kromě toho provedl Atatűrk i řadu dalších významných změn, např. odluku církve od státu, zavedení latinky (místo arabského písma) atd. Roku 1952 se Turecko stalo členskou zemí NATO a postupně se zde vyvíjela klasická parlamentní demokracie. Členem Evropské unie zatím Turecko není, ale o přijetí tato země dlouhodobě usiluje.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup