V drtivé většině měst a vesnic v České republice se stále udržuje systém obecních rozhlasů. Jejich neustálá údržba a modernizace má i v dnešní době svůj praktický význam, a to hned z několika důvodů.

Včasné informace občanům

Kvalitní drátový rozhlas pro města a obce je důležitý zejména v krizových situacích, kdy lidé nemohou využívat své vlastní zdroje. Typicky jde o situaci, kdy nastane nějaká přírodní pohroma. V našich končinách se často jedná o záplavy, vichřice, případně třeba v zimním období o přívaly sněhu. V těchto momentech často vypadávají signály mobilních telefonů, dočasně nemusí fungovat internet a obecně elektřina. Pak je to právě obecní drátový rozhlas, díky němuž se k veřejnosti dostanou důležité informace o tom, jak se zachovat. Snižuje se tím riziko vzniku paniky obyvatel obcí.

Aktuality o dění v obci

Hlavně menší města a vesnice využívají drátový rozhlas jako tradiční prostředek k tomu, aby jejich zastupitelé představili občanům kulturní, společenské a sportovní aktivity, na něž se mohou v dané lokalitě v následujících dnech a týdnech vydat. Často se tato forma sdělení aplikuje také o svátcích a při nejrůznějších významných událostech, k nimž se bezesporu dají zařadit třeba také volby apod.

Zdroj pro seniory

Starší generace nemá takový vztah k moderním technologiím. Senioři často nepoužívají internet, spoléhají se tak právě na obecní drátový rozhlas, díky němuž se dostanou k potřebným novinkám z místa jejich bydliště.

Dodávky, montáž a servis

Pakliže máte na starosti správu obecního majetku a hodláte investovat do renovace drátového (případně i bezdrátového) rozhlasu, pak se obraťte na společnost ELMIK – Elmik.cz. Ta v oblasti prodeje, montáží a servisů ozvučovací techniky působí již od roku 1994. Městům a menším obcím je schopna dodat nejen drátové a bezdrátové rozhlasy v moderním hávu, ale také například ozvučení do škol, nádražních hal, sportovních objektů, obřadních a smutečních síní, kulturních domů atd. Nabízí vždy optimální a cenově výhodné řešení.