Chystáte se na delší cestu do zahraničí? v dnešním článku vám přinášíme tzv. „desatero na cesty“, tedy soubor rad, kterých byste se před odjezdem měli držet. Díky nim se vyhnete mnohým komplikacím.

Před odjezdem

Nejvíce zařizování vás čeká před samotným odjezdem, na co tedy nezapomenout:

  • Informace: Snažte se před odjezdem získat co nejvíce informací o podmínkách cestování do konkrétní země, o zvláštnostech, ale také rizicích v dané zemi.
  • Doklady: Před odjezdem si zkontrolujte své doklady, tedy platnost cestovních dokladů, zda potřebujete do cílové i tranzitní země vízum.
  • Pojištění: Nezapomeňte si také domluvit pojištění, tedy léčebných výloh pro pobyt v zahraničí.
  • Osoba: Pokud jedete do vzdálenějších či rizikových destinací, vždy o svém itineráři informujte blízkou osobu, která žije v ČR. Domluvte se na termínech či dnech, kdy se jí budete pravidelně hlásit. Kontaktovat ji můžete i v případě nouze. Informace o této kontaktní osobě lze zapsat i do cestovního pasu.

Na cestě

  • Ochrana: Během cestování věnujte zvýšenou ochranu vašim cestovním dokladům, financím a cenným předmětům. Neukládejte vše na jedno místo.
  • Celní předpisy: Dodržujte vždy předpisy, které stanovují, co z dané země můžete vyvážet či do ní přivážet. Za porušení místních předpisů můžete dostat zbytečně vysokou pokutu či dokonce trest odnětí svobody.
  • Zákony a předpisy: Vždy dodržujte v dané zemi zákony a předpisy.
  • Zvyklosti: Důležité je také seznámení s kulturními odlišnostmi dané země. Vyhnete se tak zbytečným potížím, které díky hloupému přešlapu můžete zažít.
  • Životní prostředí: Myslete i během cest na životní prostředí a respektujte vždy dané předpisy na ochranu životního prostředí v dané zemi.
  • Pomoc v nouzi: Dostanete-li se do nouze, můžete se obrátit nejen na kontaktní český úřad, ale i na informační centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR či konzulární službu.